Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Курсът има за цел обучаемите да придобият знания и умения зa безопасно боравене с огнестрелно оръжие съгласно правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие;
 да овладеят умения и да се запознаят с правилата за стрелба с различни видове оръжия; да получат знания за правните основания за използване на огнестрелно оръжие; да получат познания за даване на долекарска помощ на лица с огнестрелни наранявания.

Курсът се състои от 16 учебни часа теория, 16 учебни часа практически занятия и 4 учебни часа подготовка за изпит .

 

Теория

В теоретичната част обучаемите за запознатват с теми като класификация на стрелковите оръжия; правила за безопасност при работа с огнестрелни оръжия и боеприпаси;правила за поддържане и съхранение на оръжието;боеприпаси за стрелкови оръжия;общи сведения от вътрешната, външната и терминалната балистика;основни елементи от техниката на стрелбата;правна подготовка; материална част на стрелковото въоръжение;по-разпространени у нас огнестрелни оръжия;оказване долекарска помощ при наранявания с огнестрелно оръжие.Лекциите по изброените теми се провеждат от опитни специалисти и доказани професионалисти в съответната област – оръжеен специалист, адвокат при лекциите за правни норми при употреба на огнестрелно оръжие и медицинско лицеза лекциите по спешна долекарска помощ на лица с огнестрелни наранявания .

 

Практически занятия

При практическите занятия инструктори по стрелба работят индиавидуално с всички участници в курса. Провеждат се различни упражнения по тренировъчна стрелба. Целта е курсистът да бъде обучен да борави правилно и безопасно с огнестрелно оръжие и да придобие съответните умения за това.

 

В края на обучението се полага изпит, който се състои от две части: теоретичен и практически изпит

 

 

Необходими документи: *

- свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

- паспортна снимка – 1 бр.

 

*след приключване на курса оригиналите на документите се връщат на курсистите

 

Курсовете се провеждат на територията на Комплекс „Стрелбище“ (гр. Казанлък, индустриална зона Запад,между гр. Казанлък и яз. Копринка)

За повече информация за курса и дати за следващи курсове, можете да се свържете с нас на тел. 0431 62188 или 0888  616  033.

 

ВАЖНО! Във всички тренировки и курсове, провеждани в Комплекс „Стрелбище“ инструкторите си запазват правото да не допускат до участие, както и да прекратяват участието на хора, които са във видимо нетрезво състояние и/или не спазват правилата за безопасност на територията на Комплекса.